Fisketure til Canada – Klubaften, tirsdag 28. november | Varde Sportsfiskerforening