Artikel om “Kampen om vandet – ved Varde Å” bragt i bladet SPORTSFISKEREN nr. 2 – 2023 | Varde Sportsfiskerforening