Tilbud for nye medlemmer fra 1. oktober. | Varde Sportsfiskerforening