Rekord mange laks i Varde Å i 2016 – Nyt tal: 3389 stk. | Varde Sportsfiskerforening