Generalforsamling VSF for 2022 den 23. februar 2023 | Varde Sportsfiskerforening