Generalforsamling VSF for 2023 den 29. februar 2024 | Varde Sportsfiskerforening