Generalforsamling for 2018 Dagsorden med forslag | Varde Sportsfiskerforening