Fiske premieredagen 16. april – 2 arrangementer i VSF`s Klubhus | Varde Sportsfiskerforening