Fangster april til og med august 550 laks og 204 havørreder | Varde Sportsfiskerforening