Dambrug i Varde å under opsyn for mistanke om IHN Virus | Varde Sportsfiskerforening